Ανακοίνωση για προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων εργαστηρίου, με απευθείας ανάθεση στο πλαίσιο της λειτουργίας της Μονάδας Γονιδιωματικής Ανάλυσης του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ

Calls for Tender

26.07.2016 - 09.08.2016

Ανακοίνωση για προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων εργαστηρίου, με απευθείας ανάθεση στο πλαίσιο της λειτουργίας της Μονάδας Γονιδιωματικής Ανάλυσης του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ

Related File

20160726_IMBB.pdf