Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), προτίθεται να προμηθευτεί: Τέσσερα (4) τεμάχια ηλεκτρονικής πλακέτας με ολοκληρωμένο κύκλωμα SOC XCZU9EG. Προϋπολογισμός δαπάνης:10.000 € πλέον μεταφορικών και ΦΠΑ με κριτήριο ανά

Calls for Tender

27.07.2016 - 08.08.2016

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), προτίθεται να προμηθευτεί: Τέσσερα (4) τεμάχια ηλεκτρονικής πλακέτας με ολοκληρωμένο κύκλωμα SOC XCZU9EG. Προϋπολογισμός δαπάνης:10.000 € πλέον μεταφορικών και ΦΠΑ με κριτήριο ανά

Related File

1304Carv.pdf