Ανακοίνωση για προμήθεια στρωμνής, για τις ανάγκες του ζωοτροφείου ΙΜΒΒ, με απ" ευθείας ανάθεση στην εταιρεία ΛΥΔΙΑ ΕΠΕ.

Calls for Tender

09.08.2016 - 19.08.2016

Ανακοίνωση για προμήθεια στρωμνής, για τις ανάγκες του ζωοτροφείου ΙΜΒΒ, με απ" ευθείας ανάθεση στην εταιρεία ΛΥΔΙΑ ΕΠΕ.