Διακήρυξη διενέργειεας Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια Τροφής Πειραματοζώνν για συντήρηση και αναπαραγωγή, στα πλαίσια των προγραμμάτων Διαγονιδιακά Ζώα και ERC-GA646663-DeFiNER του ΙΜΒΒ / Clipboard Contest for the supply of Lab animal diet (for m

Calls for Tender

22.09.2016 - 03.10.2016

Διακήρυξη διενέργειεας Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια Τροφής Πειραματοζώνν για συντήρηση και αναπαραγωγή, στα πλαίσια των προγραμμάτων Διαγονιδιακά Ζώα και ERC-GA646663-DeFiNER του ΙΜΒΒ / Clipboard Contest for the supply of Lab animal diet (for m

Related File

20160922_IMBB.pdf