Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση τα ακόλουθα: 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Τεμάχια 5 2. Οθόνες μεγέθους 24’’ και ανάλυσης 1920Χ1200 Τεμάχια 3 Ανα

Calls for Tender

22.09.2016 - 03.10.2016

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση τα ακόλουθα: 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Τεμάχια 5 2. Οθόνες μεγέθους 24’’ και ανάλυσης 1920Χ1200 Τεμάχια 3 Ανα

Related File

1713ADAM.pdf