Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση την παρακάτω υπηρεσία: Αναβάθμιση εγγύησης για επιπλέον τέσσερα χρόνια σε επτά (7) Fujitsu Servers. Προϋπολογισ

Calls for Tender

19.10.2016 - 31.10.2016

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση την παρακάτω υπηρεσία: Αναβάθμιση εγγύησης για επιπλέον τέσσερα χρόνια σε επτά (7) Fujitsu Servers. Προϋπολογισ