Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση την επέκταση εγγύησης η οποία πρέπει να περιλαμβάνει την επιλογή “disk retention” για τα παρακάτω συστήματα: EM

Calls for Tender

07.11.2016 - 17.11.2016

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση την επέκταση εγγύησης η οποία πρέπει να περιλαμβάνει την επιλογή “disk retention” για τα παρακάτω συστήματα: EM