Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση Ετήσια Υποστήριξη & Συντήρηση του Τηλεφωνικού Κέντρου του. Προϋπολογισμός δαπάνης 6.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Calls for Tender

22.11.2016 - 02.12.2016

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση Ετήσια Υποστήριξη & Συντήρηση του Τηλεφωνικού Κέντρου του. Προϋπολογισμός δαπάνης 6.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Related File

2142_ADAM.pdf