Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), προτίθεται να προμηθευτεί: Δύο (2) τεμάχια, πλήρες αναπτυξιακό σύστημα με fpga Xilinx Ultrascale+ ES2 που περιλαμβάνει (κουτί, τροφοδοτικό, μητρική πλακέτα και μονάδα επεξεργασίας)

Calls for Tender

13.12.2016 - 23.12.2016

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), προτίθεται να προμηθευτεί: Δύο (2) τεμάχια, πλήρες αναπτυξιακό σύστημα με fpga Xilinx Ultrascale+ ES2 που περιλαμβάνει (κουτί, τροφοδοτικό, μητρική πλακέτα και μονάδα επεξεργασίας)