ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ | Foundation for Research and Technology - Hellas"/>

Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών περίφραξης στο οικόπεδο του ανατολικού συγκροτήματος του ΙΤΕ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Calls for Tender

25.01.2018 - 08.02.2018

Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών περίφραξης στο οικόπεδο του ανατολικού συγκροτήματος του ΙΤΕ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ