ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ | Νέα | Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας"/>

Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών περίφραξης στο οικόπεδο του ανατολικού συγκροτήματος του ΙΤΕ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

25.01.2018 - 08.02.2018

Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών περίφραξης στο οικόπεδο του ανατολικού συγκροτήματος του ΙΤΕ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ