Συνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για την προμήθεια: «Εξοπλισμού γραφείου, εργαστηριακών αναλωσίμων ευρείας χρήσης, εξειδικευμένων εργαστηριακών αναλωσίμων, φιαλών αερίου για χρωματογραφία και καθαριστικών, απορρυπαντικών, χαρτιών εργαστηρίου για τις ανάγ

Calls for Tender

11.06.2018 - 25.06.2018

Συνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για την προμήθεια: «Εξοπλισμού γραφείου, εργαστηριακών αναλωσίμων ευρείας χρήσης, εξειδικευμένων εργαστηριακών αναλωσίμων, φιαλών αερίου για χρωματογραφία και καθαριστικών, απορρυπαντικών, χαρτιών εργαστηρίου για τις ανάγ