ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣΑνοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός σε τμήματα για το έργο: «Προμήθεια Επιστημονικού Εξοπλισμού Ζωοκομείου» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση π | Foundation for Research and Technology - Hellas"/>

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣΑνοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός σε τμήματα για το έργο: «Προμήθεια Επιστημονικού Εξοπλισμού Ζωοκομείου» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση π

Calls for Tender

17.07.2018 - 21.09.2018

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣΑνοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός σε τμήματα για το έργο: «Προμήθεια Επιστημονικού Εξοπλισμού Ζωοκομείου» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση π