ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣΑνοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός σε τμήματα για το έργο: «Προμήθεια Επιστημονικού Εξοπλισμού Ζωοκομείου» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση π | Νέα | Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας"/>

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣΑνοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός σε τμήματα για το έργο: «Προμήθεια Επιστημονικού Εξοπλισμού Ζωοκομείου» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση π | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

17.07.2018 - 21.09.2018

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣΑνοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός σε τμήματα για το έργο: «Προμήθεια Επιστημονικού Εξοπλισμού Ζωοκομείου» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση π