ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Συνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για την «Βελτιστοποίηση αποκεντρωμένου συστήματος επεξεργασίας αστικών λυμάτων κι εξυγίανσης μέσω τεχνητών υγροβιότοπων» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προ | Foundation for Research and Technology - Hellas"/>

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Συνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για την «Βελτιστοποίηση αποκεντρωμένου συστήματος επεξεργασίας αστικών λυμάτων κι εξυγίανσης μέσω τεχνητών υγροβιότοπων» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προ

Calls for Tender

22.10.2018 - 05.11.2018

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Συνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για την «Βελτιστοποίηση αποκεντρωμένου συστήματος επεξεργασίας αστικών λυμάτων κι εξυγίανσης μέσω τεχνητών υγροβιότοπων» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προ