Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δυο θέσεις συμβούλου μεταφοράς τεχνολογίας

Announcements

10.12.2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δυο θέσεις συμβούλου μεταφοράς τεχνολογίας

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο του έργου “StrengtHening Intellectual Property and technology transfer processes in greEn sea mobiliTy secTors” (SHIPMENTT) και άλλων ανταγωνιστικών έργων του, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις σύμβουλου μεταφοράς τεχνολογίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου.

Υποβολή Προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους, μέχρι την Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 17:00.

Παράταση προθεσμίας υποβολής βιογραφικών για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο (2)
θέσεις σύμβουλου μεταφοράς τεχνολογίας (TTO_PAT-SKG_12_2019)

Νεα ημερομηνία 27 Δεκεμβρίου 2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ