ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | Νέα

Ανακοινώσεις

10.12.2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο του έργου “StrengtHening Intellectual Property and technology transfer processes in greEn sea mobiliTy secTors” (SHIPMENTT) και άλλων ανταγωνιστικών έργων του, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις σύμβουλου μεταφοράς τεχνολογίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου.

Υποβολή Προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους, μέχρι την Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 17:00.

 

Παράταση προθεσμίας υποβολής βιογραφικών για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο (2)
θέσεις σύμβουλου μεταφοράς τεχνολογίας (TTO_PAT-SKG_12_2019)

Νεα ημερομηνία 27 Δεκεμβρίου 2019

 

 

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ