ΔΙΕΥΚΙΡΝΙΣΗΣυνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και αντιδραστηρίων – INSPIRE-HFRI-FM17-631_1» στο πλαίσιο της Πράξης «Ο λειτουργικός ρόλος της γενωμικής αστά | Foundation for Research and Technology - Hellas"/>

ΔΙΕΥΚΙΡΝΙΣΗΣυνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και αντιδραστηρίων – INSPIRE-HFRI-FM17-631_1» στο πλαίσιο της Πράξης «Ο λειτουργικός ρόλος της γενωμικής αστά

Calls for Tender

13.11.2020 - 27.11.2020

ΔΙΕΥΚΙΡΝΙΣΗΣυνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και αντιδραστηρίων – INSPIRE-HFRI-FM17-631_1» στο πλαίσιο της Πράξης «Ο λειτουργικός ρόλος της γενωμικής αστά