ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗΣυνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού για το έργο DestinationCrete», στο πλαίσιο της Πράξης «Πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων (open Data) για την αποθήκε | Foundation for Research and Technology - Hellas"/>

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗΣυνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού για το έργο DestinationCrete», στο πλαίσιο της Πράξης «Πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων (open Data) για την αποθήκε

Calls for Tender

17.12.2020 - 18.01.2021

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗΣυνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού για το έργο DestinationCrete», στο πλαίσιο της Πράξης «Πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων (open Data) για την αποθήκε