ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗΣυνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού για το έργο DestinationCrete», στο πλαίσιο της Πράξης «Πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων (open Data) για την αποθήκε | Νέα | Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας"/>

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗΣυνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού για το έργο DestinationCrete», στο πλαίσιο της Πράξης «Πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων (open Data) για την αποθήκε | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

17.12.2020 - 18.01.2021

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗΣυνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού για το έργο DestinationCrete», στο πλαίσιο της Πράξης «Πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων (open Data) για την αποθήκε