Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού αγοράς ενός (1) ακινήτου στην πόλη του Ηρακλείου για τη στέγαση υπηρεσιών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας

Calls for Tender

18.04.2022 - 31.05.2022

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού αγοράς ενός (1) ακινήτου στην πόλη του Ηρακλείου για τη στέγαση υπηρεσιών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Ερευνητικό Κέντρο, ν.π.ι.δ, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το Π.Δ. 715/1979 (Α΄212) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την Αγορά ενός (1) ακινήτου στο Ηράκλειο Κρήτης, για την κάλυψη εκπαιδευτικών και ερευνητικών του αναγκών, επιφάνειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400,00) τ.μ., προκειμένου να στεγάσει υπηρεσίες του.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ