Πρόχειρος Διαγωνισμός του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας για το έργο «προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛ-ΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ CO2, ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ, ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ)»

Calls for Tender

01.11.2012 - 08.11.2012

Πρόχειρος Διαγωνισμός του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας για το έργο «προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛ-ΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ CO2, ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ, ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ)»