Πρόχειρος Διαγωνισμός του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας για το έργο «προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛ-ΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ CO2, ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ, ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ)» | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

01.11.2012 - 08.11.2012

Πρόχειρος Διαγωνισμός του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας για το έργο «προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛ-ΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ CO2, ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ, ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ)»


Σχετικό αρχείο

diagwnismos_CELL_CULTURE.pdf