Εξαιρετικές Επιδόσεις του ΙΤΕ στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε.

Announcements

07.03.2016

Εξαιρετικές Επιδόσεις του ΙΤΕ στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε.

Ανακοινώθηκαν τα στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής συμμετοχής σε προγράμματα του 7ου Προγράμματος-Πλαισίου της ΕΕ (στοιχεία 11/11/2015).

Το ΙΤΕ είναι πρώτο μεταξύ όλων των Ελληνικών φορέων σε όλους τους δείκτες: ως προς τις συμμετοχές σε έργα (7.22% των ελληνικών συμμετοχών), τη χρηματοδότηση (9.34% της χρηματοδότησης των ελληνικών φορέων), και το πλήθος των έργων που συντόνισε (76).

Σχετικά αρχεία:

  th FP7 EX POST ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 GR participation statistics FP7

To σχετικό υλικό μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Αποτελέσματα της άτυπης συνάντησης του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητα (Τομέας έρευνας) που πραγματοποιήθηκε στο Άμστερνταμ στις 27-1-2016

Επιπλέον, σύμφωνα με το 7thMonitoringReportτης ΕΕ (11/3/2015), ως προς τις επιδόσεις του στο 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο, το ΙΤΕ βρίσκεται στη 15η θέση μεταξύ των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Κέντρων και στην 40η θέση στη συνολική κατάταξη όλων των Ερευνητικών Φορέων της Ευρώπης (συμπεριλαμβανομένων και των Πανεπιστημίων).

Σχετικά αρχεία:

7thFP7 Monitoring Report

Σελίδες του FP7 MonitoringReportπου αφορούν στην Ελλάδα:

FP7 RANKING

FP7 GREECE PROFILE

FP7 GREEK RESEARCH ACTIVITY

 

Tο σχετικό υλικό υπάρχει στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

ec.europa.eu/research/evaluations