Εξαιρετικές Επιδόσεις του ΙΤΕ στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε. | Νέα

Ανακοινώσεις

07.03.2016

Εξαιρετικές Επιδόσεις του ΙΤΕ στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε.

Ανακοινώθηκαν τα στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής συμμετοχής σε προγράμματα του 7ου Προγράμματος-Πλαισίου της ΕΕ (στοιχεία 11/11/2015).

Το ΙΤΕ είναι πρώτο μεταξύ όλων των Ελληνικών φορέων σε όλους τους δείκτες: ως προς τις συμμετοχές σε έργα (7.22% των ελληνικών συμμετοχών), τη χρηματοδότηση (9.34% της χρηματοδότησης των ελληνικών φορέων), και το πλήθος των έργων που συντόνισε (76).

Σχετικά αρχεία:

  th FP7 EX POST ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 GR participation statistics FP7

To σχετικό υλικό μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Αποτελέσματα της άτυπης συνάντησης του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητα (Τομέας έρευνας) που πραγματοποιήθηκε στο Άμστερνταμ στις 27-1-2016

Επιπλέον, σύμφωνα με το 7thMonitoringReportτης ΕΕ (11/3/2015), ως προς τις επιδόσεις του στο 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο, το ΙΤΕ βρίσκεται στη 15η θέση μεταξύ των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Κέντρων και στην 40η θέση στη συνολική κατάταξη όλων των Ερευνητικών Φορέων της Ευρώπης (συμπεριλαμβανομένων και των Πανεπιστημίων).

Σχετικά αρχεία:

7thFP7 Monitoring Report

Σελίδες του FP7 MonitoringReportπου αφορούν στην Ελλάδα:

FP7 RANKING

FP7 GREECE PROFILE

FP7 GREEK RESEARCH ACTIVITY

 

Tο σχετικό υλικό υπάρχει στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

ec.europa.eu/research/evaluations