Πως θα μας βρείτε

1. ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών,
Τ.Κ. 711 10 Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ.: 2810 391500-2
Fax: 2810 391555
E-mail: central@admin.forth.gr

Πως θα μας βρείτε

Χάρτες

2. ΡΕΘΥΜΝΟ

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Μελισσηνού & Ν. Φωκά 130
Τ.Κ. 741 00 Ρέθυμνο, Κρήτη

Τηλ.: 28310 25146 & 56627
Fax: 28310 25810
E-mail: gaia@ims.forth.gr

4. ΠΑΤΡΑ

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής

Οδός Σταδίου, Πλατάνι
Τ.Κ. 711 10 Πάτρα

Τηλ.: 2610 965300
Fax: 2610 990987
E-mail: info@iceht.forth.gr

Πως θα μας βρείτε

3. ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών

Πανεπιστημιούπολη
Τ.Κ. 451 10 Ιωάννινα

Τηλ.: 26510 07352
Fax: 26510 07077
E-mail: info@iceht.forth.gr

Πως θα μας βρείτε