Ιστορική Αναδρομή

Προφίλ

Ιστορική Αναδρομή

1983, Μάιος

To Ερευνητικό Κέντρο Κρήτης (ΕΚΕΚ) ιδρύεται στο Ηράκλειο της Κρήτης, περιλαμβάνοντας τρία Ινστιτούτα:

σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

1984, Νοέμβριος

1985, Ιούνιος

Δύο ακόμα Ινστιτούτα ιδρύονται στην Κρήτη:

1986, Απρίλιος

Εγκαινιάζεται το Αστεροσκοπείο του Σκίνακα, στο πλαίσιο επιστημονικής συνεργασίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ), του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ινστιτούτου Max Planck Εξωγήινης Φυσικής της Γερμανίας.

1987, Νοέμβριος

Δύο ακόμα Ινστιτούτα ενσωματώνονται στο ΕΚΕΚ:

  • το Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας (ΕΙΧΗΜΥΘ) με έδρα την Πάτρα (ίδρυση 1985),
  • το Ερευνητικό Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (ΕΙΤΧΗΔ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη (ίδρυση 1984)

Συγκροτείται επίσημα το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), το οποίο είναι διοικητικά ανεξάρτητο από τα Πανεπιστήμια και ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα της χώρας.

1991, Φεβρουάριος

Συστήνεται το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ (HELP-FORWARD Hellenic Project for Wider Application of R&D), με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ).

1993, Δεκέμβριος

Ιδρύεται το Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ), μία πρωτοβουλία του ΙΤΕ, στο πλαίσιο της διάχυσης της τεχνογνωσίας που παράγεται στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα και τα Ερευνητικά Ινστιτούτα.

2000, Μάρτιος

Το Ερευνητικό Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (ΕΙΤΧΗΔ) στη Θεσσαλονίκη αποσπάται από το ΙΤΕ προκειμένου να αποτελέσει τον πυρήνα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

2002, Ιανουάριος

Το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών (ΙΒΕ) με έδρα τα Ιωάννινα ενσωματώνεται στο ΙΤΕ.

2012, Απρίλιος

Το Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας (ΕΙΧΗΜΥΘ) με έδρα την Πάτρα μετονομάζεται σε Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ).

Το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών (ΙΒΕ) συνενώνεται με το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (IMBB) και λειτουργεί πλέον ως Τμήμα Βιοϊατρικών Ερευνών, παράρτημα του ΙΜΒΒ στα Ιωάννινα.

2018, Φεβρουάριος

Το Ινστιτούτο Αστροφυσικής (ΙΑ) ιδρύεται στο Ηράκλειο Κρήτης.

2019, Ιανουάριος

Το Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας (ΙΠΕ) ιδρύεται στα Χανιά Κρήτης.

2021, Δεκέμβριος

Επανιδρύεται το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών (Ιωάννινα).

Το Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας (ΙΠΕ) μετονομάζεται σε Ινστιτούτο Γεωενέργειας (ΙΓ).

2022, Σεπτέμβριος

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Γονιδιωματικής του Ανθρώπου (ΕΙΓΑ) ιδρύεται στην Αθήνα.

Το ΙΤΕ αποτελείται πλέον από δέκα (10) Ερευνητικά Ινστιτούτα.