Το ΙΤΕ σε αριθμούς

Το ΙΤΕ

Το ΙΤΕ σε αριθμούς

10

Ερευνητικά Ινστιτούτα

203

Ενεργά Ευρωπαϊκά Έργα

567

Ενεργά Ερευνητικά Έργα

38

Προγράμματα ERC

180

Έργα Marie-Curie

155

Ερευνητικές Ομάδες

154

Συνεργαζόμενα Μέλη ΔΕΠ

114

Ερευνητές

690

Εξειδικευμένοι Επιστήμονες, Τεχνικό Διοικητικό & Βοηθητικό Προσωπικό

593

Υποτροφίες / έτος

Τελευταία ενημέρωση 24/05/2023