Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Το ΙΤΕ διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο αποτελείται από τον Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης (Πρόεδρο), τους Διευθυντές των Ινστιτούτων, εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας, εκπρόσωπο των Ερευνητών και εκπρόσωπο των εργαζομένων. To Δ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης του ΙΤΕ.

Πρόεδρος


Tavernarakis image
Νεκτάριος Ταβερναράκης
Πρόεδρος ΔΣ ΙΤΕ, Διευθυντής ΚΔ ΙΤΕ
Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
telephone icon+30 2810 391102 email icontavernarakis@admin.forth.gr fax icon+30 2810 391101

Μέλη


Plexousakis image
Δημήτρης Πλεξουσάκης
Αντιπρόεδρος ΔΣ ΙΤΕ,
Διευθυντής Ινστιτούτου Πληροφορικής
Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
telephone icon+30 2810 391637 email icondp@ics.forth.gr fax icon+30 2810 391602

NTziachristos
Βασίλης Ντζιαχρήστος
Διευθυντής Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ
Καθηγητής, Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου
telephone icon+30 2810 391304 email iconv.ntziachristos@iesl.forth.gr

Vontas image
Γιάννης Βόντας
Διευθυντής Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής,
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
telephone icon+30 2810 391136 email iconvontas@imbb.forth.gr fax icon+30 2810 391110

Makridakis image
Χαράλαμπος Μακριδάκης
Διευθυντής Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών
Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
telephone icon+30 2810 391800 email iconc.g.makridakis@iacm.forth.gr fax icon+30 2810 391801

Harlafti image
Τζελίνα Χαρλαύτη
Διευθύντρια Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών
Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
telephone icon email icongelina@ims.forth.gr

Ioannides image
Θεόφιλος Ιωαννίδης
Διευθυντής Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής
telephone icon+30 2610 965264 email icontheo@iceht.forth.gr fax icon+30 2610 990987

Charmandaris image
Βασίλης Χαρμανδάρης
Διευθυντής Ινστιτούτου Αστροφυσικής
Καθηγητής Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
telephone icon+30 2810 394216 email iconvassilis@ia.forth.gr fax icon+30 2810 394301

Yentekakis
Ιωάννης Γεντεκάκης
Διευθυντής Ινστιτούτου Γεωενέργειας
Καθηγητής, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
telephone icon+30 2821037752 email iconi.yentekakis@ipr.forth.gr

Σάββας Χριστοφορίδης
Διευθυντής Ινστιτούτου Βιοΐατρικών Ερευνών
Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
telephone icon+30 2811392166 email iconsavvas_christoforidis@bri.forth.gr

Klapa image
Mαρία Κλάπα
Εκπρόσωπος Ερευνητών ΙΤΕ
Κύρια Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής
telephone icon+30 2610 965249email icon mklapa@iceht.forth.gr
Xatzigiannakis image
Κώστας Χατζηγιαννάκης
Εκπρόσωπος Εργαζομένων ΙΤΕ
Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ
telephone icon+30 2810 391120email iconkostas@iesl.forth.gr
Στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΤΕ παρίσταται ως εκπρόσωπος της ΓΓΕΚ η κα Ελένη Μαράκη.