Το ΙΤΕ

Το ΙΤΕ

Το ΙΤΕ

Προφίλ
Διοικητικό Συμβούλιο
Οργάνωση & Διοίκηση
Το ΙΤΕ σε αριθμούς

10 Ερευνητικά Ινστιτούτα 203 Ενεργά Ευρωπαϊκά Έργα 567 Ενεργά Ερευνητικά Έργα 43 Προγράμματα ERC 180 Έργα Marie-Curie 155 Ερευνητικές Ομάδες 181 Συνεργαζόμενα Μέλη ΔΕΠ 113 Ερευνητές 744 Εξειδικευμένοι Επιστήμονες, Τεχνικό Διοικητικό & Βοηθητικό Προσωπικό 554 Υποτροφίες / έτος Τελευταία...

Διαβάστε περισσότερα ⟶