Το ΙΤΕ

Το ΙΤΕ

Το ΙΤΕ

Προφίλ
Διοικητικό Συμβούλιο
Οργάνωση & Διοίκηση
Το ΙΤΕ σε αριθμούς

10 Ερευνητικά Ινστιτούτα 203 Ενεργά Ευρωπαϊκά Έργα 567 Ενεργά Ερευνητικά Έργα 38 Προγράμματα ERC 180 Έργα Marie-Curie 155 Ερευνητικές Ομάδες 154 Συνεργαζόμενα Μέλη ΔΕΠ 114 Ερευνητές 690 Εξειδικευμένοι Επιστήμονες, Τεχνικό Διοικητικό & Βοηθητικό Προσωπικό 593 Υποτροφίες / έτος Τελευταία...

Διαβάστε περισσότερα ⟶