Ετήσιες Υποτροφίες

Ετήσιες Υποτροφίες

Ετήσιες Υποτροφίες

Υποτροφίες

Υποτροφία «Στυλιανού Κ. Πηχωρίδη» H Υποτροφία «Στυλιανού Κ. Πηχωρίδη» χορηγείται από το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ (IYM/ ITE) αυτομάτως -για ένα έτος- στους βαθμολογικά πρωτεύσαντες κατά τις εξετάσεις για την εισαγωγή στον Μεταπτυχιακό Κύκλο Σπουδών ή/και σε όσους πρώτευσαν κατά το πρώτο έτος των μεταπτυχιακών τους σπουδών στο Τμ...

Διαβάστε περισσότερα ⟶
Διακεκριμένες Προπτυχιακές Υποτροφίες «Στέλιος Ορφανουδάκης»

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), θεσμοθέτησε, ξεκινώντας από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008, τη χορήγηση διακεκριμένων προπτυχιακών υποτροφιών σε αριστούχους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι διακεκριμένες αυτές υποτροφίες χορηγούνται στη μνήμη του Καθηγητή...

Διαβάστε περισσότερα ⟶