Ετήσιες Υποτροφίες

Ετήσιες Υποτροφίες

Ετήσιες Υποτροφίες

Υποτροφίες

Υποτροφία «Στυλιανού Κ. Πηχωρίδη» H Υποτροφία «Στυλιανού Κ. Πηχωρίδη» χορηγείται από το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ (IYM/ ITE) αυτομάτως -για ένα έτος- στους βαθμολογικά πρωτεύσαντες κατά τις εξετάσεις για την εισαγωγή στον Μεταπτυχιακό Κύκλο Σπουδών ή/και σε όσους πρώτευσαν κατά το πρώτο έτος των μεταπτυχιακών τους σπουδών στο Τμ...

Διαβάστε περισσότερα ⟶
Διακεκριμένες Προπτυχιακές Υποτροφίες «Στέλιος Ορφανουδάκης»

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), θεσμοθέτησε, ξεκινώντας από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008, τη χορήγηση διακεκριμένων προπτυχιακών υποτροφιών σε αριστούχους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι διακεκριμένες αυτές υποτροφίες χορηγούνται στη μνήμη του Καθηγητή...

Διαβάστε περισσότερα ⟶
Πρόγραμμα Υποτροφιών “ARCHERS” ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ-ΙΤΕ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) ανακοινώνει την έναρξη του έργου “Advancing Young Researchers’ Human Capital in Cutting Edge Technologies in the Preservation of Cultural Heritage and the Tackling of Societal Challenges – ARCHERS”, το οποίο υλοποιείται με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Η διάρκεια του έργου ARCHERS εί...

Διαβάστε περισσότερα ⟶