Δημοσιεύσεις & Αναφορές

Έρευνα

Δημοσιεύσεις & Αναφορές

2012-2022

8,565

Δημοσιεύσεις

156,951

Αναφορές (χωρίς αυτοαναφορές)

135

h-index

18.32

Μ.Ο. αναφορών/άρθρο

123,935

Ετεροαναφορές


Δημοσιεύσεις ανά Ινστιτούτο

  • Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ - ΙΗΔΛ
  • Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας - IMBB
  • Ινστιτούτο Πληροφορικής - ΙΠ
  • Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών - ΙΥΜ (ανά ερευνητική ομάδα)
  • Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών - ΙΜΣ
  • Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής - ΙΕΧΜΗ
  • Ινστιτούτο Αστροφυσικής - ΙΑ
  • Ινστιτούτο Γεωενέργειας - ΙΓ