Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Πολιτική Ορθής Χρήσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) παρέχει υποδομές πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για να υποστηρίξει τις ερευνητικές και διοικητικές δραστηριότητες του Ιδρύματος. Η παροχή αυτών των υποδομών επιβάλει την υπεύθυνη, ηθική και νόμιμη χρήση τους από τα μέλη της κοινότητας του Ιδρύματος. Κάθε χρήστης των πληροφοριακών συστημάτων το...

Διαβάστε περισσότερα ⟶
Γενικοί Όροι Χρήσης Ιστότοπου του ΙΤΕ

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) συμπεριλαμβανομένωνκαι των ιστοσελίδων όλων των Ινστιτούτων, εργαστηρίων, μονάδων, υποδομών του ΙΤΕ, που στοσύνολό τους αναφέρονται εφεξής στο παρόν ως ‘ΙΤΕ Ιστότοπος’, υπόκειται στους παρόντες γενικούςόρους χρήσης και στους ειδικότερους ανά ιστότοπο-ιστοσελίδα των Ινστιτούτων...

Διαβάστε περισσότερα ⟶