Καινοτομία

Καινοτομία

Καινοτομία

Μεταφορά Τεχνολογίας

Το ΙΤΕ έχει δημιουργήσει μηχανισμούς για την αξιοποίηση της καινοτομίας που παράγεται στα ερευνητικά του εργαστήρια. Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΙΤΕ υποστηρίζει την εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του Ιδρύματος καθώς και την ευρύτερη δικτύωσή του με Ιδρύματα, επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες στην Ελλά...

Διαβάστε περισσότερα ⟶
Τεχνοβλαστοί

Spin-offs Code BGP Biomimetic Biopix-t PCN Materials ORAMAVR FORTHnet AE DYSIS MEDICAL LTD Nanothinx (NTX) ADVENT Technologies S.A. Kymatonics ΕΔΑΠ-ΕΤΕΠ-Κ ΑΕ COMPITE-nt Art Innovation Impermeable AS Minos Biosystems NANOCHRONUS LOGIC INC ΒΕΜ ΕΠΕ Spin-outs Enzyquest Traqbe...

Διαβάστε περισσότερα ⟶