Οργάνωση & Διοίκηση

Οργάνωση & Διοίκηση

Οργάνωση & Διοίκηση

Οργανόγραμμα

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), υπό την εποπτεία και επιχορήγηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟY ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. Οργανόγραμμα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρε...

Διαβάστε περισσότερα ⟶
Κεντρική Διεύθυνση

Η Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ) του ΙΤΕ είναι αρμόδια για τη διαχείριση διοικητικών και οικονομικών θεμάτων του Ιδρύματος και λειτουργεί στην έδρα του, στο Ηράκλειο Κρήτης. Η βασική της δομή περιλαμβάνει τις Υπηρεσίες: Διοικητική Υπηρεσία υλοποίηση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αλληλογραφία, πρωτόκολλο και αρχειοθέτηση διαχείριση προσωπ...

Διαβάστε περισσότερα ⟶