Βραβείο «Στυλιανού Κ. Πηχωρίδη»

Βραβεία του ΙΤΕ

Βραβείο «Στυλιανού Κ. Πηχωρίδη»

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) διαθέτει ετησίως, προς τιμήν του αποβιώσαντος καθηγητή του Τμήματός Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Στυλιανού Πηχωρίδη, το απαραίτητο χρηματικό ποσό για τη θέση «Σ. Πηχωρίδη», η οποία προσφέρεται από το Τμήμα Μαθηματικών σε διεθνώς διακεκριμένους επιστήμονες προκειμένου να δώσουν σειρά διαλέξεων ως επισκέπτες καθηγητές.

Ο Σ.Κ. Πηχωρίδης αποτέλεσε την κινητήριο δύναμη πίσω από την πρόοδο του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης έως τον πρόωρο χαμό του, το 1992.

Για περαιτέρω πληροφορίες πατήστε εδώ