Προφίλ

Προφίλ

Προφίλ

Το ΙΤΕ εν συντομία

Το ΙΤΕ (www.forth.gr) αποτελεί το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο της Χώρας, με 9 ερευνητικά Ινστιτούτα και 3 Ειδικές Δομές που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Το Ίδρυμα επικεντρώνεται σε καινοτόμες διεπιστημονικές ερευνητικές κατευθύνσεις μεγάλου κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος, με υψηλή προστιθέμενη αξία. Τα Ινστιτ...

Διαβάστε περισσότερα ⟶
Το όραμα του ΙΤΕ

Προτεραιότητά μας στο ΙΤΕ αποτελεί η ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος που ευνοεί τη Μάθηση, την Έρευνα και την Καινοτομία. Η στρατηγική μας για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η διεξαγωγή υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας, και περιλαμβάνει 3 κύριες κατευθύνσεις που αποτελούν πυλώνες Περιφερειακής, Εθνικής και Ευρωπαϊκής κοινωνικό – οικονομικής...

Διαβάστε περισσότερα ⟶
Ιστορική Αναδρομή

1983, Μάιος To Ερευνητικό Κέντρο Κρήτης (ΕΚΕΚ) ιδρύεται στο Ηράκλειο της Κρήτης, περιλαμβάνοντας τρία Ινστιτούτα: Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας (IMBB), Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (ΙΗΔΛ), Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. 1984, Νοέμβριος Ιδρύονται οι Πανεπιστημι...

Διαβάστε περισσότερα ⟶
Η Αριστεία στο ΙΤΕ

Εθνικές & Διεθνείς Αξιολογήσεις Το ΙΤΕ βρίσκεται μεταξύ των κορυφαίων ερευνητικών κέντρων στην Ελλάδα και το εξωτερικό με βάση εθνικές και διεθνείς αξιολογήσεις: 1ο Μεταξύ των Ερευνητικών Κέντρων της Ελλάδας, σε όλες τις αξιολογήσεις που πραγματοποιεί η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), και διενεργούνται από επιτροπές εξω...

Διαβάστε περισσότερα ⟶