Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 86522 έχουν ανακοινωθεί.