Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος στην Φαρμακευτική ή Φαρμακευτική Χημεία ή στην Οργανική Σύνθεση.

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος στην Φαρμακευτική ή Φαρμακευτική Χημεία ή στην Οργανική Σύνθεση.

Σύνθεση και χαρακτηρισμός χημικών υποκαταστατών. Σχεδιασμός και ανάπτυξη ραδιοεπισημασμένων ενώσεων με Ga-68 και F-18.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 25.01.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 06.02.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής