Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Μηχανικό Λογισμικού με Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών ή Μηχανική Υπολογιστών

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Μηχανικό Λογισμικού με Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών ή Μηχανική Υπολογιστών

Έρευνα και ανάπτυξη τεχνικών χαρακτηριστικών αυτοματοποίησης και ανίχνευσης (“Advanced ARTEMIS”). Τεχνική και εμπορική αξιολόγηση ολοκληρωμένου συστήματος (“Integrated ARTEMIS”).
Ημερομηνία Ανάρτησης: 27.01.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 06.02.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής