SMARTPACK - Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα στο πρόγραμμα (Ε.Υ. Β. Μπίνας)

Job Board

SMARTPACK - Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα στο πρόγραμμα (Ε.Υ. Β. Μπίνας)

Position Description

Εμπλουτισμός ημιαγώγιμων Νανοσωματιδίων 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Φυσική, τη Χημεία ή την Επιστήμη των Υλικών  
  • Εμπειρία στη σύνθεση Νανοσωματιδίων  
  • Εμπειρία στον εμπλουτισμό Νανοσωματιδίων  
  • Δημοσιεύσεις σχετικές με τη σύνθεση και χαρακτηρισμό Νανοσωματιδίων  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Εμμ. Στρατάκη (stratak@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος SMARTPACK, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή 

Appointment Duration

6 months
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14.02.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 24.02.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέϊζερ