NUPOL - Δύο (2) θέσεις υποψήφιων διδακτόρων (Ε.Υ.: Π. Ρακιτζής)

Job Board

NUPOL - Δύο (2) θέσεις υποψήφιων διδακτόρων (Ε.Υ.: Π. Ρακιτζής)

Position Description

Διέγερση μοριακών δεσμών με λέιζερ στο υπέρυθρο, και ανίχνευση της πόλωσης των θραυσμάτων της φωτοδιάσπασης. Επιτάχυνση ιόντων πολωμένου υδρογόνου με ισχυρούς παλμούς λέιζερ.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Related Project

NUPOL - Nuclear-spin polarization through molecular laser excitation: from nuclear fusion to NMR enhancement

Required Qualifications

  • Πτυχίο Σχολής Θετικών Επιστημών ή συναφούς σχολής [απλό φωτοαντίγραφο πτυχίου]
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Θετικών Επιστημών ή συναφούς σχολής [απλό φωτοαντίγραφο πτυχίου]
  • Εγγεγραμμένος/η σε πρόγραμμα Διδακτορικών σπουδών σε Θετικές ή συναφείς Επιστήμες [πρόσφατη (<6 μηνών) βεβαίωση]
  • Ερευνητική Εμπειρία σε Οπτική Φασματοσκοπία ή Φασματοσκοπία laser [όπως προκύπτει από το βιογραφικό ή άλλες πηγές]
  • Τουλάχιστον 1 επιστημονική δημοσίευση σε περιοδικό με κριτές [όπως προκύπτει από το βιογραφικό ή άλλες πηγές]
  • Καλή Γνώση Αγγλικών [απλό φωτοαντίγραφο πτυχίου]

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Π. Σαμαρτζή (sama@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος NUPOL, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

8 μήνες

Funding

Ημερομηνία Ανάρτησης: 01.03.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 11.03.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέϊζερ