NANOLEFINS - Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη

Job Board

NANOLEFINS - Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη

Position Description

Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Καταλυτών 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο Φυσικής/ Χημείας / Επιστήμης Υλικών
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Φυσικής / Χημείας / Επιστήμης Υλικών
  • Διδακτορικό δίπλωμα στην Φυσική / Χημεία / Επιστήμη Υλικών

Desirable Qualifications

  • Εργαστηριακή Εμπειρία
  • Εμπειρία στην Ανάπτυξη Καταλυτών
  • Εμπειρία στον χαρακτηρισμών Υλικών

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Β. Μπίνα (binasbill@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος NANOLEFINS, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

5 μήνες
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16.03.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 26.03.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέϊζερ