Μια (1) θέση Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας ή Υποψήφιου/ας Διδάκτορα - Εργαστήριο Π. Ποϊράζη [Ref. # PAR-0447]

Job Board

Μια (1) θέση Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας ή Υποψήφιου/ας Διδάκτορα - Εργαστήριο Π. Ποϊράζη [Ref. # PAR-0447]

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11.04.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 21.04.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας