Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 103497 έχουν ανακοινωθεί.