Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 98525 έχουν ανακοινωθεί.