Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 93749 έχουν ανακοινωθεί.