Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών, στα Μαθηματικά, στη Βιοπληροφορική ή σε συναφείς τομείς

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών, στα Μαθηματικά, στη Βιοπληροφορική ή σε συναφείς τομείς

Έρευνα υψηλής ποιότητας στο πλαίσιο του έργου BrainSIM με στόχο την αντιμετώπιση των πιο πρόσφατων προκλήσεων συμπίεσης εικόνας και βίντεο χρησιμοποιώντας μοντέλα νευροεπιστήμης και προηγμένες τεχνικές επεξεργασίας σήματος, συμπεριλαμβανομένων αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 21.06.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 03.07.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής