QCAT - Μία (1) θέση τεχνικού

Job Board

QCAT - Μία (1) θέση τεχνικού

Position Description

Στόχος μας είναι να μετρήσουμε με ακρίβεια τον αριθμό ατόμων σε ένα υπέρψυχρο ατομικό νέφος μη καταστρεπτικά. Αυτό θα επιτευχθεί με τη μόχλευση της αλληλεπίδρασης διασποράς μεταξύ φωτός και ατόμων. Ο στόχος του έργου είναι να ενισχύσει την ευαισθησία της μέτρησης με τη δημιουργία ενός συστήματος κοιλότητας που θα περιβάλλει το ατομικό νέφος. Αυτή η κοιλότητα θα περικλείει το ατομικό νέφος, δημιουργώντας έτσι μια ενισχυμένη αλληλεπίδραση μεταξύ φωτός και ατόμων. Η κεντρική μας προσπάθεια θα επικεντρωθεί στην εγκατάσταση της κοιλότητας και στην εξασφάλιση της σταθερότητάς της μέσω τεχνικών εγκλείδωσης.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Μεταπτυχιακό Φυσικής
  • Ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο του έργου
  • Εμπειρία σε μεθόδους λέιζερ και οπτικής

Desirable Qualifications

  • Γνώση Matlab και Mathematica

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Γ. Βασιλάκη (gvasilak@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος QCAT, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

2 μήνες
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.07.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 27.07.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέϊζερ