Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού «Μηχανικός Λογισμικού» για Πτυχιούχο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πληροφορικής

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού «Μηχανικός Λογισμικού» για Πτυχιούχο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πληροφορικής

Υλοποίηση Συστημάτων Πληροφορικής για τη διαχείριση στοιχείων κοστολόγησης εργαστηριακών εξετάσεων και τη δημιουργία αναφορών προς τη διοίκηση (Π1.1, Π2.1, Π3.1, Π3.2, Π4.1, Π4.2, Π5.1, Π5.2, Π5.3)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 04.08.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 14.08.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής